Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
top of page
Payment Method

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bạn có thể chọn một trong các phương thức thanh toán của chúng tôi bên dưới -

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Và sau khi thanh toán, bạn nên gửi ảnh chụp màn hình thanh toán của mình qua " WhatsApp hoặc Telegram "

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Khi bạn hoàn tất thanh toán, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản sao hóa đơn đến địa chỉ thư của bạn -

PAYPAL

PayPal_Logo_Icon.png

CREDIT/
DEBIT CARD

visa-and-mastercard.gif

This option is below. Please Scroll Down (Charge applicable click here)

KỸ NĂNG

NETELLER

skrill-invert-logo.png

fxtsignalspremium @ gmail.com

2000_5f160856db0bb.png

WISE
TRANSFER

wise (1).jpg

83 1259 4474

BITCOIN

flat_750x_075_f-pad_750x1000_f8f8f8-remo

Liên hệ với chúng tôi để có liên kết thanh toán - Nhấp vào đây

HOÀN THÀNH

pm-icon-min.png

U22050471

NGƯỜI THANH TOÁN

ADV CASH

DÂY / CHUYỂN NGÂN HÀNG

PAYONEER

WEBMONEY

WESTERN
UNION

png-clipart-digital-wallet-payment-syste

P1042438242

download.jfif

U 3991 1032 2068

kisspng-wire-transfer-payment-bank-elect

Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin ngân hàng - Bấm vào đây

payoneer_logo.png

32424403

2000_5f160954a3c6e.png

WIMD 212531628939

1859640.png

446 471 579

ASTROPAY

EPAY

unnamed (1).png

4 po na xB v

download (9).png
Entering credit card details
bottom of page