Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bạn có thể chọn một trong các phương thức thanh toán của chúng tôi bên dưới -

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Và sau khi thanh toán, bạn nên gửi ảnh chụp màn hình thanh toán của mình qua " WhatsApp hoặc Telegram "

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Khi bạn hoàn tất thanh toán, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản sao hóa đơn đến địa chỉ thư của bạn -

PAYPAL

PayPal_Logo_Icon.png

CREDIT/
DEBIT CARD

visa-and-mastercard.gif

This option is below. Please scroll down

KỸ NĂNG

1200x630wa-1-removebg-preview.png

fxtsignalspremium @ gmail.com

NETELLER

2000_5f160856db0bb.png

BITCOIN

flat_750x_075_f-pad_750x1000_f8f8f8-remo

Liên hệ với chúng tôi để có liên kết thanh toán - Nhấp vào đây

HOÀN THÀNH

pm-icon-min.png

U22050471

NGƯỜI THANH TOÁN

png-clipart-digital-wallet-payment-syste

P1042438242

WEBMONEY

2000_5f160954a3c6e.png

WIMD 212531628939

DÂY / CHUYỂN NGÂN HÀNG

kisspng-wire-transfer-payment-bank-elect

Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin ngân hàng - Bấm vào đây

PAYONEER

payoneer_logo.png

32424403

ADV Cash

download.png

U 3991 1032 2068

Western Union

1859640.png

446 471 579