Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
top of page

Payment 

Tín hiệu VIP - Khách hàng thực sự

Verified sign

Bạn có thể chọn một trong các phương thức thanh toán của chúng tôi bên dưới -

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Và sau khi thanh toán, bạn nên gửi ảnh chụp màn hình thanh toán của mình qua " WhatsApp hoặc Telegram "

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Khi bạn hoàn tất thanh toán, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản sao hóa đơn đến địa chỉ thư của bạn -

PAYPAL

paypal payment method logo

Credit | Debit
Card

visa-and-mastercard payment method logo

Click Here or Scroll Down (Charge applicable click here)

KỸ NĂNG

skrill payment method logo

fxtsignalspremium @ gmail.com

NETELLER

Neteller payment method logo

Wise
Transfer

wise transfer payment method logo

BITCOIN

Bitcoin payment method logo

Liên hệ với chúng tôi để có liên kết thanh toán - Nhấp vào đây

HOÀN THÀNH

Perfect money payment method logo

U22050471

DÂY / CHUYỂN NGÂN HÀNG

Bank wire transfer payment method logo

Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin ngân hàng - Bấm vào đây

PAYONEER

Payoneer payment method logo

32424403

WEBMONEY

Webmoney payment method logo

WIMD 212531628939

Western Union

Western union payment method logo

446 471 579

Astropay

Astro pay payment method logo

4 po na xB v

Epay

NGƯỜI THANH TOÁN

Epay payment method logo
Payeer payment method logo

P1042438242

bottom of page